Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 44 for, 61 mot, 64 ikke til stede
16. juni 2014 22:32
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (9)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

34 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 20 mot, 9 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Sikre at barnehusene som hovedregel har kapasitet til at alle barn som er mistenkt utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep kan bli undersøkt av leger med sosialpediatrisk kompetanse.

Stortinget ber regjeringen sikre at barnehusene som hovedregel har kapasitet til at alle barn som er mistenkt utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep kan bli undersøkt av leger med sosialpediatrisk kompetanse.

Bård Vegar Solhjell

Sikre at politiet prioriterer etterforskning av vold og overgrep av barn eller voksne med en psykisk utviklingshemming, eller som barn eller voksne med en psykisk utviklingshemning har vært vitne til.

Stortinget ber regjeringen sikre at politiet prioriterer etterforskning av vold og overgrep av barn eller voksne med en psykisk utviklingshemming, eller som barn eller voksne med en psykisk utviklingshemning har vært vitne til.

Bård Vegar Solhjell

Utrede behovet for flere leger med sosialpediatrisk kompetanse og hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke kapasiteten for medisinske undersøkelser av barn eller voksne med en psykisk utviklingshemming som mistenkes for å ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.

Stortinget ber regjeringen utrede behovet for flere leger med sosialpediatrisk kompetanse og hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke kapasiteten for medisinske undersøkelser av barn eller voksne med en psykisk utviklingshemming som mistenkes for å ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.

Bård Vegar Solhjell

Fremme lovforslag om obligatorisk bruk av barnehus ved dommeravhør av barn under 18 år og voksne med en psykisk utviklingshemming.

Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag om obligatorisk bruk av barnehus ved dommeravhør av barn under 18 år og voksne med en psykisk utviklingshemming.

Bård Vegar Solhjell