Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
11. juni 2014 13:55
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan.

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan:

  • 1. starte opp nye investeringsprosjekt, medrekna større eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt, omtala i kapitla 2 og 4 i den framlagde proposisjonen, innanfor dei gjevne kostnadsrammene.

  • 2. endre tidlegare godkjent investeringsprosjekt, omtala i kapittel 3 Tidlegare godkjent eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt – godkjenning av endring av omfang og kostnadsramme, i den framlagde proposisjonen, innanfor den gjevne kostnadsramma.