Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Vedtatt. 137 for, 30 mot, 2 ikke til stede
13. mai 2014 19:35
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (55)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (46)
Høyre Høyre (2)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (9)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

55 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 28 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

46 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

9 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

V Ny § 109 annet ledd skal lyde.

V

Ny § 109 annet ledd skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner.

Dei statlege styresmaktene skal sikre tilgjenge til vidaregåande opplæring og likt høve til høgare utdanning på grunnlag av kvalifikasjonar.