Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Vedtatt. 137 for, 30 mot, 2 ikke til stede
13. mai 2014 19:34
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (54)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (46)
Høyre Høyre (2)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Venstre Venstre (9)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

54 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 28 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

46 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

9 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

IV Nåværende § 109 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

IV

Nåværende § 109 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 109 første ledd i nytt kapittel E skal lyde:

Alternativ 2 B (bokmål og nynorsk):

Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa skal utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og fremje respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

Høyre og Venstre