Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Ikke vedtatt. 46 for, 121 mot, 2 ikke til stede
13. mai 2014 19:12
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (55)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (45)
Høyre Høyre (2)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Venstre Venstre (9)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 55 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 28 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

45 for, 2 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 9 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta alternativ 4 B til ny § 92 i Grunnloven

Forslaget ble fremmet som et mindretallsforslag av Høyre og Miljøpartiet De Grønne og lyder:

«Nåværende § 92 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Nåværende § 110 c oppheves.

Ny § 92 skal lyde:

Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk):

§ 92

Alle mennesker er født frie og like.

Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene.

§ 92

Alle menneske er født frie og like.

Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane.»

Innstillingen i saken kan leses her.

Miljøpartiet De Grønne og Høyre