Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 6 for, 108 mot, 55 ikke til stede
8. april 2014 13:32
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (37)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (6)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (5)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 37 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 23 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 31 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 4 mot, 5 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Nedsette en komité som vurderer den samlede overvåkningen norske borgere utsettes for

På bakgrunn av Dokument 8:9 S (2013–2014) mener forslagsstillerne at det bør nedsettes en særskilt komité som skal avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av, og mandat for, en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for.

Forslagsstillerne ønsker at komiteen kartlegger og vurderer overvåkningssituasjonen fra fem perspektiver:

  1. Den enkelte borgers situasjon, særlig forholdet til retten til privatliv.
  2. Overvåkningens innvirkning på ytringsfrihet, personvern og tillit i samfunnet.
  3. Fremmede staters overvåkning av norske borgere.
  4. Statlig, ikke-militær data- og informasjonssikkerhet.
  5. Næringslivets data- og informasjonssikkerhet, herunder vern mot industrispionasje.

Instillingen i saken kan du lese her.

Sosialistisk Venstreparti