Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
16. januar 2014 14:34
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Legge årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd ved protokollen

Dokument 18 (2012–2013) – om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2012–1. halvår 2013 – vedlegges protokollen.