Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
16. desember 2013 13:13
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Vedlegge Riksrevisjonens undersøking av Navs forvaltning av tilretteleggingsgarantien til protokollen

Dokument 3:9 (2012–2013) – Riksrevisjonens undersøking av Navs forvaltning av tilretteleggingsgarantien – vedlegges protokollen.