Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
9. desember 2013 20:05
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

34 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

19 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

31 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Utenriksdepartementet

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

100

Utanriksdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

919 000

frå kr 1 826 422 000 til kr 1 825 503 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med

98 203 000

frå kr 1 249 041 000 til kr 1 347 244 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overførast, vert redusert med

50 000 000

frå kr 2 097 300 000 til kr 2 047 300 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naudhjelp, kan overførastblir auka med

120 000 000

frå kr 500 000 000 til kr 620 000 000

166

Miljø og berekraftig utvikling m.m.

71

Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m., kan overførast, vert redusert med

3 600 000

frå kr 31 000 000 til 27 400 000

72

Internasjonale miljøprosessar og berekraftig utvikling, kan overførast, vert auka med

200 000 000

frå kr 168 400 000 til kr 368 400 000.

73

Klima- og skogsatsinga, kan overførast, vert redusert med

200 000 000

frå kr 2 847 600 000 til kr 2 647 600 000

74

Fornybar energi, kan overførast, vert redusert med

50 000 000

frå 1 377 300 000 til kr 1 327 300 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

127 125 000

frå kr 1 459 558 000 til kr 1 586 683 000

Fravike stortingsvedtak om utbetaling til Global Diversity Trust

Stortinget samtykkjer i at Utanriksdepartementet i 2013 kan fråvike stortingsvedtak av 8. november 1984 ved utbetaling av 100 mill. kroner i tilskot til Global Crop Diversity Trust (GCDT).