Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 49 for, 67 mot, 53 ikke til stede
3. desember 2013 13:17
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (37)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (9)
Høyre Høyre (35)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (2)
Venstre Venstre (6)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

37 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 20 mot, 9 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 35 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

5 for, 0 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 6 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta deler av statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Les mer her: http://stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-010.pdf