Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
28. november 2013 15:14
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Vedta tilleggsbevilgning i statsbudsjettet 2013 pga. flommen på Østlandet mai 2013

Forslaget fremmes på bakgrunn av flommen på Østlandet i mai 2013 og innebærer en tilleggsbevilgning i statsbudsjettet 2013 på 30 millioner kroner til Olje- og energidepartementet. Midlene skal gå til sikring, reperasjone og permanente tiltak.

Gi ekstrabevilgning til flommen på Østlandet 2013

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

105 mill. kroner

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

20 mill. kroner