Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
12. november 2013 10:12
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Vedta medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

  • 1. Anette Trettebergstuen

  • 2. Gunvor Eldegard

  • 3. Bjørn Lødemel

  • 4. Kenneth Svendsen

Varamedlemmer

For Trettebergstuen: Hege Haukeland Liadal

For Eldegard: Anne Tingelstad Wøien

For Lødemel: Sigurd Hille

For Svendsen: Line Henriette Hjemdal