Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
12. november 2013 10:11
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Vedta medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

  • 1. Sverre Myrli

  • 2. Rigmor Aasrud

  • 3. Øyvind Halleraker

  • 4. Linda C. Hofstad Helleland

  • 5. Christian Tybring-Gjedde

Varamedlemmer

  • 1. Martin Henriksen

  • 2. Frank Bakke-Jensen

  • 3. Jan Arild Ellingsen

  • 4. Hans Olav Syversen

  • 5. Marit Arnstad