Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
12. november 2013 10:10
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Vedta medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

  • 1. Lise Christoffersen

  • 2. Ingjerd Schou

  • 3. Frank J. Jenssen

  • 4. Morten Wold

  • 5. Snorre Serigstad Valen

Varamedlemmer

  • 1. Odd Omland

  • 2. Kristin Ørmen Johnsen

  • 3. Ingebjørg Godskesen

  • 4. Hans Fredrik Grøvan

  • 5. Jenny Klinge