Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 24 for, 78 mot, 67 ikke til stede
20. juni 2013 20:09
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 40 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

24 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 17 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Samtykke i sluttføring av Østfoldpakka og var utbygging av E18 på strekningene Riksgrensen–Ørje og Knapstad–Retvet bygges som omtalt i Prop. 176 S (2012–2013).

Stortinget samtykker i sluttføring av Østfoldpakka og var utbygging av E18 på strekningene Riksgrensen–Ørje og Knapstad–Retvet bygges som omtalt i Prop. 176 S (2012–2013). Stortinget samtykker videre i at prosjektet i sin helhet finansieres av staten. Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendig forskuttering av midler for å holde planlagt fremdrift, og at endelig finansiering legges inn i sluttsalderingen for budsjettet for 2013.

Fremskrittspartiet