Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 47 for, 51 mot, 71 ikke til stede
14. juni 2013 16:47
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 39 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

23 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Igangsette prøveprosjekt i inntil ti kommuner der lærer og skoleleder på den enkelte skole, i samråd med PP-tjenesten, bemyndiges til å ta beslutning om spesialpedagogiske tiltak rettet mot enkeltelever.

Stortinget ber regjeringen igangsette prøveprosjekt i inntil ti kommuner der lærer og skoleleder på den enkelte skole, i samråd med PP-tjenesten, bemyndiges til å ta beslutning om spesialpedagogiske tiltak rettet mot enkeltelever.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Snarest mulig iverksette forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i barnehage og grunnopplæring.

Stortinget ber regjeringen snarest mulig iverksette forpliktende nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i barnehage og grunnopplæring.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Ta initiativ overfor KS og lærerorganisasjonene for å utforme og innføre nye karriereveier for lærere.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor KS og lærerorganisasjonene for å utforme og innføre nye karriereveier for lærere.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Styrke ressursene til rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole, samt sikre at rådgiverne har nødvendig kompetanse.

Stortinget ber regjeringen styrke ressursene til rådgivningstjenesten i grunn- og videregående skole, samt sikre at rådgiverne har nødvendig kompetanse.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Styrke praksisselementene i lærerutdanningen.

Stortinget ber regjeringen styrke praksisselementene i lærerutdanningen.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

I dialog med KS, sikre alle lærere rett og plikt til videreutdanning.

Stortinget ber regjeringen, i dialog med KS, sikre alle lærere rett og plikt til videreutdanning.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

I dialog med KS finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket.

Stortinget ber regjeringen i dialog med KS finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Legge fram forslag med konkrete tiltak for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen.

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag med konkrete tiltak for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Innføre et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse.

Stortinget ber regjeringen innføre et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Innføre rett til påbygging til studiekompetanse for elever med fagbrev og med virkning fra de elevene som starter på yrkesfag Vg1 eller Vg2 skoleåret 2013/2014.

Stortinget ber regjeringen innføre rett til påbygging til studiekompetanse for elever med fagbrev og med virkning fra de elevene som starter på yrkesfag Vg1 eller Vg2 skoleåret 2013/2014.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Fremlegge en helhetlig nasjonal strategi for satsing på kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Stortinget ber regjeringen fremlegge en helhetlig nasjonal strategi for satsing på kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre