Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 23 for, 77 mot, 69 ikke til stede
30. mai 2013 12:46
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (44)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 44 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

21 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 17 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

1 for, 4 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 5 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Utrede og fremme en lovendring som medfører at obligatoriske sinnemestringstilbud skal kunne idømmes som en straffereaksjon.

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme en lovendring som medfører at obligatoriske sinnemestringstilbud skal kunne idømmes som en straffereaksjon.

Åse Michaelsen