Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 1 for, 100 mot, 68 ikke til stede
21. mars 2013 20:21
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (14)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 41 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 23 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 16 mot, 14 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 8 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og prioritere tilrettelegging for frivillige organisasjoners integreringsinnsats rettet mot kvinner.

Stortinget ber regjeringen gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og prioritere tilrettelegging for frivillige organisasjoners integreringsinnsats rettet mot kvinner.

Trine Skei Grande

Fremme en sak for Stortinget med endringer i arbeidsmiljøloven slik at bruk av midlertidig ansettelser tillates noe mer i privat sektor, slik at terskelen for å komme inn senkes for innvandrere og unge.

Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget med endringer i arbeidsmiljøloven slik at bruk av midlertidig ansettelser tillates noe mer i privat sektor, slik at terskelen for å komme inn senkes for innvandrere og unge.

Trine Skei Grande

Sørge for at skjønnsmidler til kommunene utformes slik at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, styrke leksehjelpsordningen og skolehelsetjenesten.

Stortinget ber regjeringen sørge for at skjønnsmidler til kommunene utformes slik at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, styrke leksehjelpsordningen og skolehelsetjenesten.

Trine Skei Grande

Endre tilskuddsordningene, slik at skoler får mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte.

Stortinget ber regjeringen endre tilskuddsordningene, slik at skoler får mulighet til å gi tilbud om norskopplæring til elevenes foresatte.

Trine Skei Grande

Tilrettelegge for videreutdanning av lærere i flerkulturell forståelse og kommunikasjon.

Stortinget ber regjeringen tilrettelegge for videreutdanning av lærere i flerkulturell forståelse og kommunikasjon.

Trine Skei Grande

Iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn.

Stortinget ber regjeringen iverksette stimuleringstiltak for å rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn.

Trine Skei Grande