Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
24. januar 2013 14:52
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Legge om Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesaks-kjeden ved protokollen.

Dokument 3:12 (2011–2012) – om Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesaks-kjeden – vedlegges protokollen.