Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
17. januar 2013 13:16
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2011–1. halvår 2012 – vedlegges protokollen.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2011–1. halvår 2012 – vedlegges protokollen.