Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 73 for, 23 mot, 73 ikke til stede
6. desember 2012 20:45
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (15)
Høyre Høyre (15)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

41 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 23 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

15 for, 0 mot, 15 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

5 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

950

Forvaltning av statlig eierskap

(Ny) 90

Ansvarlig lån, Secora AS, bevilges med

50 000 000

Samtykke i at Nærings- og handelsdepartementet kan konvertere det ansvarlige lånet til Secora AS til egenkapital innen utløpet av lånets løpetid.

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet kan konvertere det ansvarlige lånet til Secora AS til egenkapital innen utløpet av lånets løpetid.