Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 101 for, 0 mot, 68 ikke til stede
4. desember 2012 18:14
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (42)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

42 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

22 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

10 032 000

50

Det kongelige hoff

158 606 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

8 349 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 220 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

793 600 000

32

Kjøp av leiligheter, kan overføres

51 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

115 300 000

70

Tilskudd til partigruppene

158 600 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 400 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

12 000 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

6 600 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

54 350 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

10 100 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

481 600 000

Totale utgifter

1 878 757 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

7 540 000

3

Leieinntekter

1 660 000

40

Salg av leiligheter

20 000 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

2 100 000

2

Refusjon utland

650 000

Totale inntekter

31 950 000

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at det i 2013 kan gjennomføres de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) under kap.

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at det i 2013 kan gjennomføres de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2012–2013) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som der er angitt.