Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 134 for, 8 mot, 27 ikke til stede
4. juni 2012 15:03
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (54)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (10)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (34)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (7)
Høyre Høyre (25)
Høyre Høyre (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (8)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (2)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Senterpartiet Senterpartiet (1)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (9)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (2)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

54 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

34 for, 0 mot, 7 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

25 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 8 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

10 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

9 for, 0 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument nr. 12:22 (2007–2008) om grunnlovsforslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Hjemdal og Dagfinn Høybråten om ny § 95 a i Grunnloven (Vern av liv) – bifalles ikke.

Dokument nr. 12:22 (2007–2008) om grunnlovsforslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Hjemdal og Dagfinn Høybråten om ny § 95 a i Grunnloven (Vern av liv) – bifalles ikke.