Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 8 for, 133 mot, 28 ikke til stede
4. juni 2012 14:57
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (54)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (10)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (34)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (7)
Høyre Høyre (25)
Høyre Høyre (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (8)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (2)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Senterpartiet Senterpartiet (1)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 54 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 34 mot, 7 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 25 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 8 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 10 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument nr. 12:4 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig), forslag B alternativ 2 – bifalles.

Dokument nr. 12:4 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig), forslag B alternativ 2 – bifalles.

Sosialistisk Venstreparti