Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 162 for, 1 mot, 6 ikke til stede
21. mai 2012 16:17
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (62)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (2)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (39)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (2)
Høyre Høyre (30)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (9)
Senterpartiet Senterpartiet (1)
Senterpartiet Senterpartiet (1)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

62 for, 0 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

39 for, 0 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

9 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

10 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Ikke bifalle grunnlovsforslag fra Inger S. Enger, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endringer i Grunnloven §§ 21, 22 og 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Dokument nr. 12:25 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Inger S. Enger, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Anna Ceselie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endringer i Grunnloven §§ 21, 22 og 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke – bifalles ikke.