Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 11 for, 153 mot, 5 ikke til stede
21. mai 2012 16:16
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (62)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (2)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (38)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (2)
Høyre Høyre (30)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 62 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

1 for, 38 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

10 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument nr. 12:2 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Hallgeir H. Langeland om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser – § 2 alternativ 2, § 4, § 12 og § 16 alternativ 2 – bifalles.

Dokument nr. 12:2 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Hallgeir H. Langeland om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser – § 2 alternativ 2, § 4, § 12 og § 16 alternativ 2 – bifalles.

Sosialistisk Venstreparti