Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
24. april 2012 13:11
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Presidenten vil så foreslå at redegjørelsen fra fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren om arbeidet med å fjerne grensehindre i Norden vedlegges protokollen.

Presidenten vil så foreslå at redegjørelsen fra fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren om arbeidet med å fjerne grensehindre i Norden vedlegges protokollen.