Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 120 for, 0 mot, 49 ikke til stede
26. mars 2012 16:35
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (47)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (29)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (21)
Høyre Høyre (9)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (7)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Senterpartiet Senterpartiet (9)
Senterpartiet Senterpartiet (2)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

47 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

29 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

21 for, 0 mot, 9 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

7 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

9 for, 0 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Ikke bifalle grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) – samtlige alternativer.

Dokument nr. 12:14 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen, Øystein Djupedal, Hill-Marta Solberg, Olav Akselsen, Berit Brørby, Lodve Solholm, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) – samtlige alternativer – bifalles ikke.