Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 48 for, 53 mot, 68 ikke til stede
6. desember 2011 18:33
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 39 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

23 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Sørge for at Helsedirektorates anbefalte forløpstider for pasienter med kreft eller mistanke om kreft gjøres førende for spesialisthelsetjenestens fastsettelse av den individuelle medisinske tidsfristen etter pasientrettighetsloven, slik at pasienten får en juridisk rettighet.

Stortinget ber regjeringen sørge for at Helsedirektorates anbefalte forløpstider for pasienter med kreft eller mistanke om kreft gjøres førende for spesialisthelsetjenestens fastsettelse av den individuelle medisinske tidsfristen etter pasientrettighetsloven, slik at pasienten får en juridisk rettighet. Avvik fra forløpstidene skal begrunnes medisinsk og journalføres.

Per Arne Olsen, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Legge frem en strategi for å hindre at den halvparten av pasientene som har kreft, med diffuse symptomer ikke får en forlenget ventetid som følge av de nye forløpstidene for pasienter med klar mistanke om kreft.

Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi for å hindre at den halvparten av pasientene som har kreft, med diffuse symptomer ikke får en forlenget ventetid som følge av de nye forløpstidene for pasienter med klar mistanke om kreft.

Per Arne Olsen, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Sørge for at kravet om at brystrekonstruksjon skal være en del av brystkreftbehandlingen som følges opp med en tidsfrist på 6 måneder, med mindre det er en medisinsk begrunnelse for å vente lengre.

Stortinget ber regjeringen sørge for at kravet om at brystrekonstruksjon skal være en del av brystkreftbehandlingen som følges opp med en tidsfrist på 6 måneder, med mindre det er en medisinsk begrunnelse for å vente lengre. Fristen inngår som en del av den individuelle medisinske tidsfristen etter pasientrettighetsloven.

Per Arne Olsen, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Legge frem en ny nasjonal kreftplan i løpet av 2012.

Stortinget ber regjeringen legge frem en ny nasjonal kreftplan i løpet av 2012.

Per Arne Olsen, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre