Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 20 for, 80 mot, 69 ikke til stede
1. desember 2011 17:20
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 39 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

1 for, 22 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 5 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Innføre et forbud mot at fullverdige medlemmer av 1 %-klubber kan være innehavere av våpenkort.

Stortinget ber regjeringen innføre et forbud mot at fullverdige medlemmer av 1 %-klubber kan være innehavere av våpenkort.

Høyre

Om at det innen framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2012 fremmes forslag om endring i våpenloven, eventuelt våpenforskriften, som medfører at fullverdig medlemskap i en 1% MC-klubb er gyldig grunn for å nekte våpenlisens.

Stortinget ber regjeringen om at det innen framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2012 fremmes forslag om endring i våpenloven, eventuelt våpenforskriften, som medfører at fullverdig medlemskap i en 1% MC-klubb er gyldig grunn for å nekte våpenlisens.

Høyre