Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 45 for, 55 mot, 69 ikke til stede
25. november 2011 11:55
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (41)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (2)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 41 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

22 for, 1 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

16 for, 2 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 5 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fremlegge en strategi for Stortinget for hvordan insentivene for kommer-sia-lisering av forskningsresultatene kan styrkes og hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til dette.

Stortinget ber regjeringen fremlegge en strategi for Stortinget for hvordan insentivene for kommer-sia-lisering av forskningsresultatene kan styrkes og hvordan virkemiddelapparatet kan bidra til dette.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

Sørge for at oversikt over kommersialisering av forskningsresultater vies større plass i de årlige utgaver av Forskningsbarometeret.

Stortinget ber regjeringen sørge for at oversikt over kommersialisering av forskningsresultater vies større plass i de årlige utgaver av Forskningsbarometeret.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre