Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 24 for, 71 mot, 74 ikke til stede
10. november 2011 19:10
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (37)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (27)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 37 mot, 27 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 22 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Utrede en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter.

Stortinget ber regjeringen utrede en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter.

Høyre og Kristelig Folkeparti

Endre reglene for arbeidstillatelse som faglært/spesialist, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne.

Stortinget ber regjeringen endre reglene for arbeidstillatelse som faglært/spesialist, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne.

Høyre og Kristelig Folkeparti

Forenkle prosedyrene for forlengelse/fornyelse av arbeidstillatelser.

Stortinget ber regjeringen forenkle prosedyrene for forlengelse/fornyelse av arbeidstillatelser.

Høyre og Kristelig Folkeparti

Vurdere forenkling/endring av regelverket for arbeidsinnvandrere fra ikke-EU-land som ønsker å ha ektefelle/barn med til Norge.

Stortinget ber regjeringen vurdere forenkling/endring av regelverket for arbeidsinnvandrere fra ikke-EU-land som ønsker å ha ektefelle/barn med til Norge.

Høyre og Kristelig Folkeparti

Innføre språkopplæring som en rettighet for ledigmeldte arbeidsinnvandrere fra EØS-land.

Stortinget ber regjeringen innføre språkopplæring som en rettighet for ledigmeldte arbeidsinnvandrere fra EØS-land.

Høyre og Kristelig Folkeparti

Fjerne taket på antallet som kommer inn under spesialistkvoten.

Stortinget ber regjeringen fjerne taket på antallet som kommer inn under spesialistkvoten.

Høyre og Kristelig Folkeparti

Vurdere innføringen av «Blått kort» etter modell fra EUs «Blue Card» i Norge.

Stortinget ber regjeringen vurdere innføringen av «Blått kort» etter modell fra EUs «Blue Card» i Norge.

Høyre og Kristelig Folkeparti

Endre/forenkle prosessen med å søke om å få tildelt personnummer for arbeidsinnvandrere.

Stortinget ber regjeringen endre/forenkle prosessen med å søke om å få tildelt personnummer for arbeidsinnvandrere.

Høyre og Kristelig Folkeparti