Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
11. oktober 2011 11:40
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

I Stortingets forretningsorden skal § 30 fjerde ledd lyde.

I Stortingets forretningsorden skal § 30 fjerde ledd lyde:

Når det under behandlingen av et lovforslag blir fremmet et forslag som inneholder en anmodning til regjeringen, skal forslaget som hovedregel behandles sammen med lovforslaget ved første gangs behandling av dette. Slike anmodningsforslag som forutsetter et bestemt resultat av behandlingen av lovforslaget, skal likevel føres opp på dagsordenen som egen sak til behandling etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget.

Endringene trer i kraft straks.

Endringene trer i kraft straks.