Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
28. april 2011 12:33
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan, samt norsk sivilt og militært engasjement i Stortingets møte 26. april 2011 - vedlegges protokollen.

Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan, samt norsk sivilt og militært engasjement i Stortingets møte 26. april 2011 - vedlegges protokollen.