Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 169 for, 0 mot, 0 ikke til stede
4. april 2011 21:49
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (64)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (41)
Høyre Høyre (30)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

64 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

41 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

11 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2011 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, blir auka med

101 100 000

frå kr 139 870 000 til kr 240 970 000

45

Driftsutgifter, blir auka med

88 800 000

frå kr 385 700 000 til kr 474 500 000

Inntekter:

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

2

Refusjonar, blir auka med

16 300 000

frå kr 6 521 000 til kr 22 821 000