Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 22 for, 76 mot, 71 ikke til stede
17. desember 2010 12:56
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (13)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 39 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

22 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 17 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap

Post

Formål

Kroner

440

Politidirektoratet, politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 1, kan overføres, økes med

180 000 000

fra kr 8 966 813 000 til kr 9 146 813 000

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap

Post

Formål

Kroner

571

Rammetilskudd til kommuner

69

Styrking av eldreomsorgen, drift av institusjonsplasser, øremerket, kan overføres, økes med

1 000 000 000

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap

Post

Formål

Kroner

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd, kan overføres, økes med

1 000 000 000

fra kr 633 725 000 til kr 1 633 725 000

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap

Post

Formål

Kroner

1323

Bompengeprosjekter

70

Sletting av bompengeselskapenes gjeld på veiprosjekter pr. 31. desember 2009, kan overføres, økes med

17 000 000 000

Legge frem en sak som skal gi grunnlag for vedtak om statlig gjeldsovertakelse og/eller gjeldssletting for bompengefinansierte prosjekter vedtatt av Stortinget i 2010, samt eventuell ny bompengegjeld opptatt i 2010 for andre bompengefinansierte prosjekter.

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak som skal gi grunnlag for vedtak om statlig gjeldsovertakelse og/eller gjeldssletting for bompengefinansierte prosjekter vedtatt av Stortinget i 2010, samt eventuell ny bompengegjeld opptatt i 2010 for andre bompengefinansierte prosjekter. Stortinget ber derfor regjeringen vurdere en løsning der staten trer inn som debitor i bompengeselskapenes gjeld pr. 31. desember 2010, og derved overtar den fastlagte nedbetalingen på vegne av trafikantene.

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap

Post

Formål

Kroner

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet, reduseres med

25 223 472 000

fra kr 153 780 000 000 til kr 126 556 528 000