Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
10. desember 2010 12:10
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

40 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

23 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2010 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2010 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir auka med

400 000

frå kr 173 592 000 til kr 173 992 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir auka med

5 600 000

frå kr 3 945 355 000 til kr 3 950 955 000

62

Kommunale innvandrartiltak, blir auka med

500 000

frå kr 86 193 000 til kr 86 693 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd, blir redusert med

900 000

frå kr 47 488 000 til kr 46 588 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

22

Norskprøver for vaksne innvandrarar, blir redusert med

1 350 000

frå kr 14 450 000 til kr 13 100 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir redusert med

150 800 000

frå kr 1 607 663 000 til kr 1 456 863 000

Inntekter

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

1

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

450 000

frå kr 78 120 000 til kr 77 670 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

29 700 000

frå kr 112 572 000 til kr 82 872 000