Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 18 for, 84 mot, 67 ikke til stede
26. november 2010 01:37
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 39 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 24 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vurdere endringer i skatte- og avgiftsreglene slik at eiere av trav- og galopphester får vilkår som er i tråd med svensk modell.

Stortinget anmoder regjeringen om å vurdere endringer i skatte- og avgiftsreglene slik at eiere av trav- og galopphester får vilkår som er i tråd med svensk modell.

Utrede behovet for en ny avgiftsmodell for vin som er enklere å administrere, har lengre og betydelig færre satsintervaller, som ivaretar provenynøytralitet, som favner normale styrkesvingninger for store grupper av vin og som følger Norges alkoholpolitiske linje med stigende avgiftssats med stigende alkoholprosent.

Stortinget ber regjeringen utrede behovet for en ny avgiftsmodell for vin som er enklere å administrere, har lengre og betydelig færre satsintervaller, som ivaretar provenynøytralitet, som favner normale styrkesvingninger for store grupper av vin og som følger Norges alkoholpolitiske linje med stigende avgiftssats med stigende alkoholprosent.

Innføre en ordning med investeringsfond for enkeltmannsforetak, begrenset til 10 pst. av årets overskudd og begrenset til 100 000 kroner.

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med investeringsfond for enkeltmannsforetak, begrenset til 10 pst. av årets overskudd og begrenset til 100 000 kroner.