Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 44 for, 51 mot, 74 ikke til stede
16. november 2010 19:21
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (14)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 39 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

21 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

16 for, 0 mot, 14 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 5 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Sørge for at det utredes egnede målekriterier for forebyggende arbeid innenfor politi, kriminalomsorg mv.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det utredes egnede målekriterier for forebyggende arbeid innenfor politi, kriminalomsorg mv.

Legge til rette for at den enkelte skole har sin egen politikontakt.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at den enkelte skole har sin egen politikontakt.

Øke erstatningssatsene for foreldrenes ansvar for skade forvoldt av barn i skadeerstatningsloven.

Stortinget ber regjeringen øke erstatningssatsene for foreldrenes ansvar for skade forvoldt av barn i skadeerstatningsloven.

Fremlegge en sak om etablering av obligatorisk tilbud om konfliktrådsbehandling i alle saker med barn under 15 år.

Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak om etablering av obligatorisk tilbud om konfliktrådsbehandling i alle saker med barn under 15 år.

Legge til rette for mentorordning for kriminelle barn også under den kriminelle lavalder.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for mentorordning for kriminelle barn også under den kriminelle lavalder.

Foreta en kritisk gjennomgang av hvorvidt det offentlige tjenestetilbudet og hjelpeapparatet i det hele tatt er tilpasset yngre gutter i ulike gråsoner, spesielt med fokus på gutter med minoritetsbakgrunn.

Stortinget ber regjeringen foreta en kritisk gjennomgang av hvorvidt det offentlige tjenestetilbudet og hjelpeapparatet i det hele tatt er tilpasset yngre gutter i ulike gråsoner, spesielt med fokus på gutter med minoritetsbakgrunn.

Bidra til at politiet i større grad bortviser også barn og unge under 18 år fra sentrumsområder.

Stortinget ber regjeringen bidra til at politiet i større grad bortviser også barn og unge under 18 år fra sentrumsområder.

Sørge for at det utformes en nasjonal, forebyggende dopinglovgivning.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det utformes en nasjonal, forebyggende dopinglovgivning.

Ta initiativ til etablering av tilskuddsordninger til bruk for lokale bedrifter som vil inngå i et samarbeid med barnevernet om å tilby arbeidstrening, kompetanseutvikling og et arbeidsfellesskap for barnevernsbarn og ungdom som tidligere har begått kriminalitet.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til etablering av tilskuddsordninger til bruk for lokale bedrifter som vil inngå i et samarbeid med barnevernet om å tilby arbeidstrening, kompetanseutvikling og et arbeidsfellesskap for barnevernsbarn og ungdom som tidligere har begått kriminalitet.

Sørge for at det utarbeides en særskilt og helhetlig strategi for å bekjempe misbruk av khat i enkelte minoritetsgrupper.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides en særskilt og helhetlig strategi for å bekjempe misbruk av khat i enkelte minoritetsgrupper.

Sørge for at konfliktrådet og frivillige organisasjoner, som meklere som kan bidra til lavere konfliktnivå og forebygging av vold, nyttes i større grad.

Stortinget ber regjeringen sørge for at konfliktrådet og frivillige organisasjoner, som meklere som kan bidra til lavere konfliktnivå og forebygging av vold, nyttes i større grad.

Sørge for at det etableres flere særskilte tiltak for barn og unge med rusproblemer, for å unngå at unge behandles sammen med eldre rusavhengige.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres flere særskilte tiltak for barn og unge med rusproblemer, for å unngå at unge behandles sammen med eldre rusavhengige.

Vurdere hvorvidt narkotikaomsetning som har yngre mennesker som målgruppe, eller foretas ved skoler og idrettsanlegg, bør straffes strengere enn i dag.

Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt narkotikaomsetning som har yngre mennesker som målgruppe, eller foretas ved skoler og idrettsanlegg, bør straffes strengere enn i dag.

Fremlegge forslag som sikrer at barnevernsinstitusjonene gjennomfører en konsekvent nulltoleranse mot bruk av rusmidler.

Stortinget ber regjeringen fremlegge forslag som sikrer at barnevernsinstitusjonene gjennomfører en konsekvent nulltoleranse mot bruk av rusmidler.