Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
11. oktober 2010 15:30
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2010 til 1. juni 2016 velges Ellen Holager Andenæs, Oslo og Gunnar Larsen, Oslo.

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2010 til 1. juni 2016 velges Ellen Holager Andenæs, Oslo og Gunnar Larsen, Oslo.