Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 10 for, 159 mot, 0 ikke til stede
18. juni 2010 16:50
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (64)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (41)
Høyre Høyre (30)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 64 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 41 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt.

«Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt.»