Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 71 for, 98 mot, 0 ikke til stede
18. juni 2010 16:49
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (64)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (39)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (2)
Høyre Høyre (30)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 64 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

39 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fastsette en endringsforskrift til forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 Forskrift til skatteloven, slik at bestemmelsen om maksimalt timetall pr. ansatt fjernes.

«Stortinget ber regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 Forskrift til skatteloven, slik at bestemmelsen om maksimalt timetall pr. ansatt fjernes.»