Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 12 for, 156 mot, 1 ikke til stede
18. juni 2010 16:41
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (64)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (41)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 64 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 41 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 29 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Opprette et eget styringsorgan for Skattefunn, med flertall av brukerrepresentanter.

Stortinget ber regjeringen opprette et eget styringsorgan for Skattefunn, med flertall av brukerrepresentanter.

Utvide studiestøtten til 11 måneder fra og med høsten 2010.

Stortinget ber regjeringen om å utvide studiestøtten til 11 måneder fra og med høsten 2010.

Snarest komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak som sikrer tilstrekkelig finansiering av det polikliniske fysioterapitilbudet.

Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak som sikrer tilstrekkelig finansiering av det polikliniske fysioterapitilbudet.

Snarest komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer videre drift av Fysikalsk Institutt ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer videre drift av Fysikalsk Institutt ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.