Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
2. juni 2010 13:27
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Dokument 4 (2009-2010) - melding for året 2009 fra Sivilombudsmannen - vedlegges protokollen.

Dokument 4 (2009-2010) - melding for året 2009 fra Sivilombudsmannen - vedlegges protokollen.