Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 143 for, 0 mot, 26 ikke til stede
27. mai 2010 11:31
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (52)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (12)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (35)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (6)
Høyre Høyre (25)
Høyre Høyre (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Senterpartiet Senterpartiet (9)
Senterpartiet Senterpartiet (2)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (2)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

52 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

35 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

25 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

9 for, 0 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

10 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

2 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Ikke bifalle grunnlovsforslag fra Berit Brørby, Carl I. Hagen, Steinar Gullvåg, Sonja Mandt-Bartholsen, Marianne Aasen, Tore Hagebakken, Eirin Faldet, Arne L. Haugen, Anne Marit Bjørnflaten, Sigrun Eng, Bendiks H. Arnesen, Inger Løite og Eirin Kristin Sund om endring av § 71 i Grunnloven om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår, samtlige alternativer.

Dokument nr. 12:21 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Berit Brørby, Carl I. Hagen, Steinar Gullvåg, Sonja Mandt-Bartholsen, Marianne Aasen, Tore Hagebakken, Eirin Faldet, Arne L. Haugen, Anne Marit Bjørnflaten, Sigrun Eng, Bendiks H. Arnesen, Inger Løite og Eirin Kristin Sund om endring av § 71 i Grunnloven om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår, samtlige alternativer – bifalles ikke.