Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 18 for, 81 mot, 70 ikke til stede
9. mars 2010 22:52
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (37)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (1)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (11)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 37 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

11 for, 12 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

1 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I barnelova skal § 43 andre ledd fjerde punktum lyde.

«I barnelova skal § 43 andre ledd fjerde punktum lyde: Vert det avtala eller fastsett «vanleg samværsrett», gjev det rett til å vere saman med barnet ein ettermiddag i veka, annakvar helg, til saman tre veker i sommarferien, og annankvar haust-, jule-, vinter- og påskeferie.»