Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 43 for, 61 mot, 65 ikke til stede
5. mars 2010 13:29
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (38)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (26)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Høyre Høyre (17)
Høyre Høyre (1)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 38 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

26 for, 0 mot, 15 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

17 for, 1 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 8 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Gå gjennom kriteriene for oppstart av reservekraftverkene på Aukra og Tjeldbergodden med tanke på å utvide disse til også å gjelde perioder med unormalt høye strømpriser, i tillegg til særlig anstrengte kraftsituasjoner (SAKS), og melde tilbake til Stortinget på en egnet måte om dette.

«Stortinget ber regjeringen gå gjennom kriteriene for oppstart av reservekraftverkene på Aukra og Tjeldbergodden med tanke på å utvide disse til også å gjelde perioder med unormalt høye strømpriser, i tillegg til særlig anstrengte kraftsituasjoner (SAKS), og melde tilbake til Stortinget på en egnet måte om dette.»

Stortinget gir regjeringen fullmakt til oppstart av de mobile gasskraftverkene på Tjeldbergodden og Aukra i forkant av at nye kriterier er på plass.».

Stortinget gir regjeringen fullmakt til oppstart av de mobile gasskraftverkene på Tjeldbergodden og Aukra i forkant av at nye kriterier er på plass.»