Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
12. januar 2010 12:36
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Meld. St. 4 (2009-2010) - om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009 - vedlegges protokollen.

Meld. St. 4 (2009-2010) - om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009 - vedlegges protokollen.