Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
7. januar 2010 12:35
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2008-1. halvår 2009 vedlegges protokollen.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2008-1. halvår 2009 vedlegges protokollen.