Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
7. januar 2010 12:35
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.

Stortingssaker


Forslag

Meld. St. 6 (2009-2010) - om nordisk samarbeid - vedlegges protokollen.

Meld. St. 6 (2009-2010) - om nordisk samarbeid - vedlegges protokollen.